ART D – Grafický ateliér Černý s. r. o.

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Art D - Grafický atelier Černý s. r. o.
IČO: 25630911
DIČ: CZ25630911
Adresa: Žirovnická 3124, Praha 10, 106 00
Tel.: +420 272 650 882

Mobil.: +420 724 050 288

info@creor.cz

2. Objednávka zboží

Seznam zboží najdete na stránkách http://creor.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku elektronicky odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Cena zboží je uvedena u každého zboží jednotlivě, cena je konečná. Zrušení objednávky zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do druhého pracovního dne od závazného potvrzení objednávky pokud je zboží na skladě. V případě, že objednané zboží není na skladě, tato skutečnost bude oznámena zákazníkovi po závazné objednávce. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník určil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možně zaplatit dobírkou nebo platbou předem na stanovený účet. V případě zvolení platby předem bude zboží expedováno až po potvrzení přijetí dané částky na účet dodavatele. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje přepravní společnost GLS, a to na území celé České republiky. Náklady na přepravné a balné činí vždy 129Kč v případě dobírky a 79Kč v případě zaplacení objednaného zboží předem na účet dodavatele. Osobně je možné zboží převzít jen po domluvě s dodavatelem.

Zasílání zboží na Slovensko a dalších států

Zasílání zboží mimo území České republiky je možné pouze v případě, že bude objednané zboží uhrazeno předem na účet dodavatele. Cena dopravy na Slovensko činí 250Kč. Lhůta na dodání zboží se řídí dle platných dodacích termínů přepravní společnosti PPL. Dopravu na určenou adresu zajišťuje přepravní společnost PPL

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Je možný jen s předem dojednaným termínem a to na tel : 724 050 288

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením ze strany dodavatele bude zákazník kontaktován.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Souhlas může zákazník písemně odvolat.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách před účinností podmínek.

 

_________________

 

Provozovatelem eshopu Creor.cz je :

Art D - Grafický atelier Černý s. r. o.
IČO: 25630911
DIČ: CZ25630911
Adresa: Žirovnická 3124, Praha 10, 106 00
Tel.: +420 272 650 882
info@creor.cz

Jak nás najdete?
budova ČTK - na recepci řekněte, že jdete do Art D

link pro výpočet trasy - http://www.art-d.cz/cz/kontakt/

 

----------------------------------------------------------------------


Art D - Grafický atelier Černý s. r. o. dále nabízí:

Digitální tisk - barevný tisk, černobílý tisk, velkoplošný tisk

Grafické práce - kreativní grafika, dtp

Katalog dárku - kalendáře, novoročenky, knihy na téma současné české umění

http://www.art-d.cz

 

Book-Maker fotodárky - přeneste své fotografie do knihy

http://www.book-maker.cz

Tento eshop provozuje společnost Art D - Grafický ateliér Černý s. r. o.
grafické studio, digitální tisk a velkoplošný tisk, dárky, fotokniha.